TẬP HUẤN TIN HỌC

tin tuc -sk 53-08122016

Hôm nay ngày 26 tháng 3 năm 2019, Phòng giáo dục Dương Minh Châu tổ chức tập huấn phần mềm tin học cho tất cả giáo viên.